"La ironia és una mena de molsa que es fa a les esquerdes de la realitat. Allà on hi ha una falla, s'hi posa un somriure."
Ricard Creus

dimecres, 7 de desembre del 2016

966

Hi ha plantes anuals. Altres bianuals. I altres perennes, que no vol dir que no es morin. Més o menys com les relacions.


2 comentaris: