"La ironia és una mena de molsa que es fa a les esquerdes de la realitat. Allà on hi ha una falla, s'hi posa un somriure."
Ricard Creus

dissabte, 27 de febrer del 2016

824

L'amistat és un contracte totalment lliure i amb molt poques clàusules. Altra cosa és l'abast d'aquestes clàusules.


2 comentaris: